Adviseur bestuurlijke en juridische zaken bij het Openbaar Ministerie te Maastricht

Adviseur bestuurlijke en juridische zaken bij het Openbaar Ministerie te Maastricht

Je behandelt uiteenlopende dossiers. Het kan gaan om artikel 12-klachten, klachten van burgers over het Openbaar Ministerie of privacykwesties en Wob-verzoeken. Maar ook om Kamervragen of schadevergoedingsverzoeken die voortkomen uit een onrechtmatige overheidsdaad. Je werkt nauw samen met de coördinator van het cluster Juridische en Bestuurlijke Zaken.