Juridisch medewerker bij de Rechtbank Noord-Nederland te Leeuwarden

Juridisch medewerker bij de Rechtbank Noord-Nederland te Leeuwarden

Je doet de juridische voorbereiding van zittingen, bent griffier op de zitting en verzorgt de nabewerking c.q. afdoening van zaken in het cluster Curatele, Bewind en Mentorschap (CBM) volgens mandaatafspraken met de kantonrechter. Onder afdoening van zaken hoort ook het opstellen van conceptbeslissingen. Het gaat om vaak voorkomende zaken die zich ondanks dat niet altijd lenen voor standaardafdoening.