Senior juridisch medewerkers (Kanton en Insolventie) bij de Rechtbank Noord-Holland te Haarlem

Senior juridisch medewerkers (Kanton en Insolventie) bij de Rechtbank Noord-Holland te Haarlem

Als senior juridisch medewerker bij Kanton verleen je inhoudelijk ondersteuning aan de rechter bij de voorbereiding en afdoening van aardvorderingen bij Kanton op het gebied van huurrecht en appartementsrecht en andere vastgoed gerelateerde civiele zaken.
Als senior juridisch medewerker bij Insolventie verleen je inhoudelijk ondersteuning aan de rechter bij de voorbereiding en afdoening van faillissementszittingen en zittingen in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Daarnaast ondersteun je de rechters-commissarissen bij hun toezichthoudende taken in lopende faillissementen.