Kandidaat-leden voor het Arbitragepanel Terugtrekkingsakkoord EU-VK te Den Haag

Kandidaat-leden voor het Arbitragepanel Terugtrekkingsakkoord EU-VK te Den Haag

Nederland zoekt twee kandidaat-arbiters voor geschillen over het Terugtrekkingsakkoord EU-VK. Dat akkoord (terugtrekking VK uit de EU/EURATOM) geldt per 1 februari jongstleden en voorziet in een arbitragepanel om geschillen tussen de EU en het VK over de interpretatie of toepassing van het akkoord te kunnen beslechten. Daartoe wordt nog dit jaar een lijst van 25 arbiters vastgesteld.