Senior beleidsmedewerker forensische opsporing en ondermijning bij het Openbaar Ministerie te Den Haag

Senior beleidsmedewerker forensische opsporing en ondermijning bij het Openbaar Ministerie te Den Haag

Als senior beleidsmedewerker bij het cluster georganiseerde criminaliteit, opsporing en politie van het College van procureurs-generaal in Den Haag ben je medeverantwoordelijk voor de voorbereiding van de besluitvorming. Je faciliteert het college en de afzonderlijke collegeleden in hun werkzaamheden door gevraagd en ongevraagd te adviseren over beleidsvraagstukken.