Rechter of Officier van Justitie (voor een week) bij SSR te Utrecht

Rechter of Officier van Justitie (voor een week) bij SSR te Utrecht

Veel rechtenstudenten hebben vanuit de collegebanken nauwelijks beeld van de dagelijkse taken en verantwoordelijkheden van een rechter of een officier van justitie. SummerCourt is in 2009 ontstaan vanuit het idee om het werk van de rechterlijke macht in Nederland meer bekendheid te geven. Hoe komt een rechter tot zijn oordeel en welke afwegingen maakt een officier van justitie? Om die vragen te beantwoorden kun je online deelnemen aan verschillende workshops.