Senior juridisch medewerkers bij het Gerechtshof Amsterdam

Senior juridisch medewerkers bij het Gerechtshof Amsterdam

Als senior juridisch medewerker zet je je tanden in complexe strafrechtelijke zaken met diverse juridische aspecten. Je bereidt de zaken voor en overlegt daarover met de voorzitter, fungeert ter zitting als griffier en neemt deel aan de beraadslaging in de raadkamer. Je verzamelt relevante jurisprudentie, toepasselijk beleid en vakliteratuur, maakt processen-verbaal en schrijft concept-arresten. Voorts neem je (actief) deel aan kennisgroepen, scholings- en jurisprudentiebijeenkomsten.