Jurist verplichte zorg bij het Openbaar Ministerie te Maastricht

Jurist verplichte zorg bij het Openbaar Ministerie te Maastricht

Jij draagt zorg voor de werkzaamheden die voortkomen uit de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), die op 1 januari is ingegaan. De Wvggz is een behandelwet waarin het OM de procesregie heeft. Dit leidt ertoe dat er per zorgverzoek meer aandacht is voor de wensen van de betrokkene en zijn of haar naasten. Vanuit het OM vindt hierdoor vaker overleg plaats met ketenpartners, zoals politie en reclassering. Als jurist ben jij degene die de Wvggz-verzoeken beoordeelt.