Medewerkers wetenschappelijk bureau sectie civiel bij Hoge Raad te Den Haag

Medewerkers wetenschappelijk bureau sectie civiel bij Hoge Raad te Den Haag

U verleent bijstand bij het opstellen door de advocaat-generaal van conclusies ten behoeve van de civiele kamer van de Hoge Raad, door onder meer het verzamelen van wetenschappelijke documentatie, het verrichten van literatuur-, jurisprudentie-, wetsgeschiedenis- en dossieronderzoek en het schrijven van concepten voor conclusies. U bespreekt de door u opgestelde stukken met de advocaat-generaal voor wie u werkt.