Rechters in Opleiding bij de Rechtspraak op verschillende plaatsen in het land

Rechters in Opleiding bij de Rechtspraak op verschillende plaatsen in het land

In een opleidingstraject van maximaal twee jaar word je opgeleid tot rechter. Je start de opleiding met het werken aan een persoonlijk opleidingsplan, waarin je je eigen leerproces in kaart brengt. Gedurende de opleiding werk je bij verschillende afdelingen van een rechtbank in verschillende rechtsgebieden. Je beschikt over een voltooide universitaire studie rechtsgeleerdheid met civiel effect en minimaal 6 jaar relevante juridische werkervaring na je afstuderen, waarvan ten minste 2 jaar buiten de rechterlijke organisatie. In het vacatureoverzicht vind je alle beschikbare opleidingsplaatsen, beschikbaar per 1 januari 2022.