Senior Juridisch Medewerkers Familierecht bij het Gerechtshof Amsterdam

Senior Juridisch Medewerkers Familierecht bij het Gerechtshof Amsterdam

Binnen het team worden alle voorkomende (civielrechtelijke) familierechtelijke geschillen behandeld. Deze betreffen bijvoorbeeld uithuisplaatsingen, omgangsregelingen en alimentatie. Maar ook komen bewind-, curatele- en erfrechtzaken voor. Als senior juridisch medewerker ben je belast met de voorbereiding van de ter zitting te behandelen zaken. Je fungeert als griffier ter zitting en neemt actief deel aan het raadkameroverleg.