Promovendus rechter en massaschade bij de Radboud Universiteit Nijmegen

Promovendus rechter en massaschade bij de Radboud Universiteit Nijmegen

U verricht promotieonderzoek naar de rol van de rechter in het kader van de afwikkeling van massazaken, in het bijzonder massaschades. Het uitgangspunt vormt de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie. Ter vergelijking en inspiratie zal ook gekeken worden naar de situatie in andere Europese landen en de Verenigde Staten. Een onderzoeksverblijf in het buitenland behoort tot de mogelijkheden.