Wetenschappelijk (hoofd)medewerker privaatrecht op de Universiteit van Aruba

Wetenschappelijk (hoofd)medewerker privaatrecht op de Universiteit van Aruba

De belangrijkste verantwoordelijkheden van de hoofdmedewerker zijn het verzorgen, ontwikkelen en coördineren van onderwijs aan onze studenten in de bachelor- en masteropleiding op het gebied van het privaatrecht, met de bijhorende administratieve werkzaamheden. Daarnaast begeleidt de medewerker studenten bij afstudeeropdrachten en masterscripties en voert hij of zij rechtswetenschappelijk onderzoek uit op het terrein van het privaatrecht en geeft daarvan geven in publicaties. Tevens verricht de medewerker andere werkzaamheden ten behoeve van het reilen en zeilen van de faculteit.