Senior jurist Ruimtelijke Ontwikkeling bij de Provincie Zuid-Holland te Den Haag

Senior jurist Ruimtelijke Ontwikkeling bij de Provincie Zuid-Holland te Den Haag

Je wilt je actief inzetten in landelijke netwerken, bijvoorbeeld op het gebied van de Omgevingswet. Je hebt ervaring met het begeleiden van ruimtelijke onderbouwingen voor complexe ruimtelijke initiatieven. Je vindt het een uitdaging om zelfstandig planregels op te stellen en te redigeren. Je wilt je verder ontwikkelten in participatieprocessen bij ruimtelijke planvorming en je zet graag je tanden in bestuurlijke besluitvormingsprocessen.