Senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid te Den Haag

Senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid te Den Haag

Als senior beleidsmedewerker ga je aan de slag voor het team Strategie en Verbinding (TS&V) van de afdeling Juridische en Algemene Zaken van de directie Migratiebeleid. Daar draag je bij aan het ontwikkelen van evidence informed (strategisch) migratiebeleid. Je maakt deel uit van een klein team van (beleids)adviseurs en leidinggevenden. Samen ondersteunen jullie het directoraat-generaal Migratie (DGM) om de maatschappelijke opgaven en de opgaven uit het regeerakkoord aan te pakken.