Ideale rechter is deugdzaam en empathisch

Ideale rechter is deugdzaam en empathisch

Als rechters de wet op onpartijdige wijze toepassen, leidt dat niet automatisch tot waarborging van de kwaliteit van rechtspraak. Rechtspraak is veel breekbaarder dan algemeen wordt aangenomen, betoogt rechtsfilosoof Iris van Domselaar. Zij benoemt in haar promotieonderzoek professionele kwaliteiten die rechters nodig hebben om tot een goed oordeel te komen.