'Rechtsstaat vooral geschikt voor juristen, in mindere mate voor burgers'

'Rechtsstaat vooral geschikt voor juristen, in mindere mate voor burgers'

Onze rechtsstaat is uitstekend geschikt voor juristen, maar niet voor burgers, zo concludeert juridisch onderzoeksinstituut Hague Institute for Innovation of Law (HiiL) in het onderstaande rapport. Voor problemen die mensen het vaakst ervaren, of die het meest belastend zijnóburenruzies, ontslag, scheidingóbieden juridische procedures meestal geen adequate oplossing. HiiL pleit voor nieuwe 'routes' voor tien veel voorkomende juridische problemen, waarbij de beste oplossing centraal staat in plaats van rigide procedures.