Vijf procent rechters vermoedt be´nvloeding door media

Vijf procent rechters vermoedt beïnvloeding door media

Onze rechters beoordelen de mate waarin zij hun werk onafhankelijk kunnen doen met het rapportcijfer 9, zo blijkt uit een enquete onder vijfhonderd magistraten. Twijfel heerst evenwel bij de vraag of zij zich bij uitspraken laten leiden door berichtgeving in de media: bijna twintig procent geeft aan dat niet te weten, vijf procent denkt dat dit het geval is.