A-G Hoge Raad: Advocaten bemoeilijken civiele rechtsgang

A-G Hoge Raad: Advocaten bemoeilijken civiele rechtsgang

De civiele rechtspraak is te veel in zichzelf gekeerd en te weinig gericht op oplossingen. Dat is niet alleen te wijten aan systeemdenken binnen de Rechtspraak, maar ook aan advocaten die soms weigeren alle kaarten op tafel te leggen. Aldus Ruth de Bock, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, in haar oratie als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.