Trends in civiele rechtspraak

Trends in civiele rechtspraak

In de civiele rechtspraak zijn twee belangrijke trends zichtbaar. De eerste is een gestage daling van het aantal bodemprocedures dat voor de rechter wordt gebracht: een derde minder zaken in vergelijking met 2010. De tweede trend is de stijging van het aantal verzoekschriftprocedures (voornamelijk familiezaken).