Kanteling in het denken over conflictbeslechting

Kanteling in het denken over conflictbeslechting

Dit artikel gaat over verschillende perspectieven op het huidige systeem van conflictoplossing en de waarde van mediationwetgeving bij verbetering daarvan. Na een inleiding—waarin de hoofdlijnen van de ontwikkelingen van wetgeving op het gebied van mediation geschetst worden—geven de auteurs ieder een opinie en doen aanbevelingen.