Wetswijzigingen per 1 juli 2021

Wetswijzigingen per 1 juli 2021

Per 1 juli werd zoals gebruikelijk nieuwe wet- en regelgeving van kracht.