Advies: uitbreiding register nevenbetrekkingen rechterlijke macht

Advies: uitbreiding register nevenbetrekkingen rechterlijke macht

Op basis van het onderstaande onderzoek wordt aanbevolen om in wetgeving of via rechterlijke codes meer aandacht te geven aan mogelijke belangenverstrengeling van rechters. Op dit moment zijn rechters al verplicht hun nevenfuncties te registeren. In dat register zouden echter ook de financiële belangen van rechters vermeld moeten worden, evenals (neven)functies van partners van rechters. Daarnaast wordt gesuggereerd om bij alle gerechten een integriteitscommissie te installeren.