Jaarverslag Rechtspraak 2013

Jaarverslag Rechtspraak 2013

In 2013 is het aantal rechtszaken met 3 procent toegenomen tot bijna 1,8 miljoen. De stijging komt met name doordat het aantal kantonzaken toenam (tot bijna 1,1 miljoen). Opvallend in deze categorie is dan weer de afname van het aantal handelszaken.
In het Jaarbericht, onderdeel van het jaarverslag, spreekt de Raad voor de rechtspraak haar zorg uit over de kwaliteit van wetgeving. De Raad refereert aan een aantal recente wetsvoorstellen die 'schuren met de normen en waarden van onze rechtsstaat'.