De rechtspraak in de toekomst: vier scenario's

De rechtspraak in de toekomst: vier scenario's

Meerjarenplannen en agenda's die periodes van 4 jaar beslaan bestonden al, maar de Rechtspraak denkt ook na over haar plaats in de maatschappij op langere termijn. Via 'scenarioplanning' wilde men zicht krijgen op mogelijke ontwikkelingen. Dit leidde tot vier vergezichten: de versplinterde jungle, democratuur, decentrale commune en stabiele solidariteit.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen