Coronaregeling Zaaksbehandeling Rechtspraak (civiel & straf)

Coronaregeling Zaaksbehandeling Rechtspraak (civiel & straf)

In beginsel vindt er op dit moment geen mondelinge behandeling plaats met fysieke aanwezigheid van procespartijen, tenzij de rechter anders bepaalt. De behandeling van urgente zaken geschiedt zo veel mogelijk schriftelijk, of via een telefonische (beeld)verbinding. Daarnaast kunnen processtukken en berichten tijdelijk via Veilig Mailen worden verstuurd. De Raad voor de rechtspraak heeft hiertoe een uitgebreide regeling opgesteld. Op een aantal punten knelt deze tijdelijke werkwijze met het geldende wettelijke kader. Dit wordt ondervangen in een spoedwet.