Openbaarmaking uitspraken via Rechtspraak.nl: van 50.000 naar 1 miljoen per jaar

Openbaarmaking uitspraken via Rechtspraak.nl: van 50.000 naar 1 miljoen per jaar

De Raad voor de rechtspraak wil dat de komende jaren 75 procent van alle nieuwe uitspraken online beschikbaar komt, teneinde de transparantie van de rechtspraak te vergroten. Op dit moment valt nog geen 4 procent van de vonnissen de eer te beurt van publicatie op Rechtspraak.nl: circa 50.000 op jaarbasis, hoofdzakelijk uitspraken in hoger beroep en laatste instantie, van in totaal 1,3 miljoen gewezen zaken.
Om dit mogelijk te maken, moeten er stappen worden gezet om het anonimiseren van uitspraken sneller en goedkoper te maken enerzijds door betere software in te zetten, anderzijds door rechters bij het schrijven van vonnissen te instrueren hoe efficiënter omgegaan kan worden met vermelding van tot personen herleidbare gegevens.