Internet voor Juristen 2022: open recht, data, access

Internet voor Juristen 2022: open recht, data, access

Internet voor Juristen is een boek dat geïnteresseerde lezers de weg wijst naar (vooral) vrij toegankelijke juridische informatie. Door ontwikkelingen als open recht, open data en open access neemt de beschikbare hoeveelheid van dit soort informatie snel toe. En die informatie vind je met Google, via de bekende juridische websites of via Recht.nl. Dat is dan ook waar dit boek over gaat. Het zoeken naar en vinden van vrij toegankelijke juridische informatie.