Werknemer deelt vertrouwelijke e-mail: ontslag en geen transitievergoeding

Werknemer deelt vertrouwelijke e-mail: ontslag en geen transitievergoeding

Deze uitspraak vormt wellicht de absolute ondergrens voor het aannemen van ernstig verwijtbaar handelen van een werknemer. Bij minder zware omstandigheden is het nauwelijks voorstelbaar dat een werknemer de transitievergoeding mag worden ontzegd. De wetgever heeft immers duidelijk aangeven dat in dit verband door hetzelfde 'muizengaatje' moet worden gekropen als bij ernstige verwijtbaarheid aan werkgeverszijde.