Concept-wetsvoorstel onbereikbaar zijn buiten werktijd

Concept-wetsvoorstel onbereikbaar zijn buiten werktijd

Werkgevers zullen het gesprek moeten aangaan met werknemers over de mogelijkheden van het onbereikbaarheid zijn buiten werktijd. Indien nodig dient de werkgever hiervoor maatregelen te nemen en deze schriftelijk in de risico-inventarisatie & -evaluatie vast te leggen.