Kan een werkgever verplicht worden een zieke werknemer te ontslaan?

Kan een werkgever verplicht worden een zieke werknemer te ontslaan?

Er werd en wordt veel geprocedeerd over slapende dienstverbanden, waarbij langdurig arbeidsongeschikte werknemers hun eigen ontslag proberen af te dwingen. Zij worden door hun werkgevers fictief in dienst gehouden, teneinde de bij ontslag verschuldigde transitievergoeding te vermijden. De Compensatieregeling Transitievergoeding biedt vanaf 1 april 2020 soelaas. De Rechtbank Limburg wacht dit niet af en heeft prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad.