Onrechtmatig verkregen, maar toelaatbaar bewijs in ontslagzaak

Onrechtmatig verkregen, maar toelaatbaar bewijs in ontslagzaak

Dat bewijs onrechtmatig is verkregen, betekent niet dat het niet mag worden gebruikt in een (ontslag)procedure. Gerechtshof Den Bosch is daar in de onderhavige zaak duidelijk over: in beginsel wegen het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid aan het licht komt, alsmede het belang dat partijen erbij hebben hun stellingen in rechte aannemelijk te kunnen maken, zwaarder dan het belang van uitsluiting van bewijs. Slechts als sprake is van bijkomende omstandigheden is uitsluiting van bewijs gerechtvaardigd.