Geen premie, wel/geen pensioen

Geen premie, wel/geen pensioen

Ook al is er door een werkgever geen premie afgedragen, toch heeft de gepensioneerde later recht op een pensioenuitkering. Maar aangezien dit niet letterlijk in de wetstekst van de Pensioenwet staat, is hier toch nog wel discussie over. Dit blijkt uit de onderhavige uitspraak over de vraag of een ex-werknemer aanspraak kon maken op pensioen ten aanzien van een bedrijfstakpensioenfonds.