De Verklaring Omtrent Gedrag in het arbeidsrecht

De Verklaring Omtrent Gedrag in het arbeidsrecht

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wint aan populariteit. De vraag is of afgifte van een VOG ook werkelijk de beoogde zekerheid biedt dat er geen werknemers in dienst treden (of reeds in dienst zijn) met een belastend verleden. In dit artikel wordt het juridisch kader van de VOG geanalyseerd, aan de hand van praktijkvoorbeelden rond de aanvang, de looptijd en het beëindigen van dienstverbanden.