Gids voor grensoverschrijdende arbeid in 22 Europese landen

Gids voor grensoverschrijdende arbeid in 22 Europese landen

Voor 22 EU-landen wordt met betrekking tot grensoverschrijdende arbeid beantwoord:
1. Heeft de werknemer een werkvergunning nodig?
2. Welk sociaal verzekeringssysteem is van toepassing?
3. Is de werknemer verplicht om belasting af te dragen?
4. Welke dwingendrechtelijke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing?
5. Wat gebeurt er wanneer de internationale detachering eindigt?