Raad van State adviseert over afschaffing doorsneesystematiek bij pensioen

Raad van State adviseert over afschaffing doorsneesystematiek bij pensioen

Momenteel vindt er discussie plaats over een eventueel nieuw pensioenstelsel. Een belangrijk element van het beoogde stelsel is de afschaffing van de doorsneesystematiek. Dit houdt in dat werknemers, ongeacht hun leeftijd, op jaarbasis evenveel pensioen opbouwen en voor die pensioenopbouw dezelfde premiepercentages betalen. Bij degressieve opbouw (waarbij pensioenopbouw afneemt met het stijgen van de leeftijd) wordt er daarentegen rekening mee gehouden dat ingelegde premies bij jongere werknemers langer renderen.