Medewerker ziek uit dienst: verhaal Ziektewetuitkering

Medewerker ziek uit dienst: verhaal Ziektewetuitkering

In deze zaak was sprake van een arbeidsconflict en werd de arbeidsovereenkomst op verzoek van werkgever ontbonden. De werknemer was op dat moment echter ziek. Ook als een medewerker ziek wordt van wie het dienstverband nog maar korte tijd voortduurt, moet de werkgever zich naar redelijkheid inzetten voor de re-integratie. Doet hij dit niet of niet voldoende, dan kan dit ertoe leiden dat de ogenschijnlijk goedkope oplossing—een ontslag op korte termijn—uitmondt in een fikse rekening van het UWV.