Verblijfsovereenkomst blijkt arbeidsovereenkomst

Verblijfsovereenkomst blijkt arbeidsovereenkomst

Een stichting heeft als doel om thuis- en daklozen op te vangen. In 2008 hebben verzoekers een verblijfsovereenkomst gesloten met de stichting waarin zij 'leidinggevende' worden genoemd. Partijen zijn onder meer met elkaar overeengekomen dat verzoekers in de woon-werkgemeenschap verblijven, recht hebben op kost en inwoning, kleding, meubels, zakgeld, vakantiedagen en vergoeding van reiskosten. Ook waren zij verzekerd. Dit alles leidt tot kwalificatie als arbeidsovereenkomst.