Transitievergoeding in mindering gebracht op letselschadevergoeding na bedrijfsongeval

Transitievergoeding in mindering gebracht op letselschadevergoeding na bedrijfsongeval

De Rechtbank Den Haag oordeelde dat een beëindigingsvergoeding die een werknemer had ontvangen, in mindering moest worden gebracht op de letselschadevergoeding die (de verzekeraar van) zijn voormalig werkgever aan hem diende te betalen.
De werknemer had door een bedrijfsongeval blijvend letsel opgelopen en de werkgever had aansprakelijkheid erkend. Na twee jaar van onafgebroken arbeidsongeschiktheid werd de arbeidsovereenkomst beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst op basis waarvan de werknemer een beëindigingsvergoeding ter hoogte van de transitievergoeding ontving. Partijen werden het niet eens over de vraag of de door de werknemer ontvangen vergoeding in mindering gebracht diende te worden op de letselschadevergoeding.