Ontslag statutair directeur zonder voldragen Wwz-grond

Ontslag statutair directeur zonder voldragen Wwz-grond

Een besluit van de AvA of RvC tot ontslag van de statutair bestuurder tevens werknemer is niet een besluit om zonder goede voorbereiding of onderbouwing te nemen. Uit jurisprudentie blijkt dat rechters bij een beoordeling of een ontslag van de statutair directeur rechtsgeldig is, nauwkeurig toetsen of de daarvoor aangevoerde redenen een voldragen Wwz-ontslaggrond betreffen. De reden daarvoor is dat uit wet noch wetsgeschiedenis volgt dat aan de toets of een redelijke grond voor ontslag van een statutair directeur bestaat, minder zware eisen mogen worden gesteld dan bij een gewone werknemer.