Politiek Primaat

Politiek Primaat

In deze zaak heeft de Ondernemingskamer zich uitgelaten over het politiek primaat als bedoeld in artikel 46d WOR. Ten aanzien van een onderneming waarin (nagenoeg) uitsluitend krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht (zoals bijvoorbeeld bij de politie), valt het vaststellen van publiekrechtelijke taken en het beleid ten aanzien van de uitvoering van die taken buiten het advies- en instemmingsrecht van ondernemingsraden. In zijn uitvoerige conclusie bespreekt de procureur-generaal de wetsgeschiedenis, de rechtsgeleerde literatuur en de eerdere jurisprudentie over het politieke primaat.