Freelancers thuiszorg in dienstbetrekking

Freelancers thuiszorg in dienstbetrekking

Opnieuw een uitspraak met als hamvraag in hoeverre freelancers werkzaamheden in dienstbetrekking verrichtten, in een casus waarbij een thuiszorginstelling zorg verleende met zowel werknemers als zzp'ers. Met de zzp'ers werd een 'arbeidsovereenkomst freelancer' gesloten. In deze overeenkomst werd terminologie gebruikt als 'werkgever' en 'werknemer'. Er werd een uurvergoeding overeengekomen waarbij werd bepaald dat de freelancer zelf verantwoordelijk was voor de afdracht van inkomstenbelasting en sociale premies. De betaling van de vergoeding vond pas plaats nadat de thuiszorginstelling haar factuur betaald had gekregen. Ook mocht de freelancer niet zonder toestemming werkzaamheden voor derden uitoefenen.