Hebben gehuwden met verschillende woonplaats recht op gezinsbijstand?

Hebben gehuwden met verschillende woonplaats recht op gezinsbijstand?

De situatie waarin geen sprake is van duurzaam gescheiden levende echtgenoten terwijl zij een verschillend hoofdverblijf hebben is al wel vaker aan de orde geweest. Maar deze keer zag de CRvB aanleiding te constateren dat sprake is van een lacune in de wetgeving bij de afhandeling van een aanvraag om bijstand. Het is de wetgever die deze lacune weg dient te nemen. In de tussentijd reikt de CRvB de colleges met het oog op de praktische uitvoerbaarheid van de Participatiewet een noodverband aan.