Geen voorwaardelijk pensioen na fusie

Geen voorwaardelijk pensioen na fusie

Werknemer neemt deel in een verplichte pensioenregeling van een bedrijfstakpensioenfonds. Het pensioenfonds voert ook de regeling uit van het voorwaardelijk pensioen. Na een aandelenfusie valt de werkgever van B niet meer onder de verplichtstelling van het pensioenfonds. Hierdoor vervallen de aanspraken op het voorwaardelijke pensioen.