Premievrijstelling arbeidsongeschiktheid niet in mindering op transitievergoeding

Premievrijstelling arbeidsongeschiktheid niet in mindering op transitievergoeding

Werkneemster is in loondienst bij een bank. Zij wordt arbeidsongeschikt en krijgt premievrijstelling van haar pensioen, terwijl de pensioenopbouw doorgaat. Bij beëindiging van de dienstbetrekking wil werkgever de premievrijstelling korten op de transitievergoeding. Daar is de rechter het niet mee eens.