Taakdelegatie door bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding en re-integratie

Taakdelegatie door bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding en re-integratie

Taakdelegatie door bedrijfsartsen is niet onomstreden. In de onderstaande drie artikelen worden de (juridische) kaders beschreven waarbinnen het werken onder taakdelegatie plaats dient vinden. De inrichting van taakdelegatie door bedrijfsartsen en arbodiensten komt aan bod, evenals de vereisten (waaronder bekwaamheid, opdracht, supervisie en het informeren van de werknemer).