Betekenis van bepaling in algemeen verbindend verklaarde cao voor bewijslastverdeling

Betekenis van bepaling in algemeen verbindend verklaarde cao voor bewijslastverdeling

Na bijna 5 jaar aan rechtszaken heeft de Hoge Raad nu het laatste woord gehad in een zaak waarbij een werkgever minder betaalde dan het cao-normloon. De werknemer die in totaal 4 jaar werkzaam was bij het bedrijf, eist het te weinig betaalde loon op. Conclusie: alleen met een goede motivatie mag worden afgeweken van het normloon. Daar was hier geen sprake van. In de zaak staat de vraag centraal welke betekenis een bepaling in een algemeen verbindend verklaarde cao voor de bewijslastverdeling heeft.