Nieuw beoordelingskader boete bij arbeidsongevallen

Nieuw beoordelingskader boete bij arbeidsongevallen

Sinds 23 juli 2019 wordt in de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving expliciet rekening gehouden met de ernst van het letsel dat een werknemer bij een arbeidsongeval oploopt en de lengte van de ziekenhuisopname, zodat een op te leggen boete daarop kan worden aangepast.