WhatsApp-bericht werkgever opzegging arbeidsovereenkomst?

WhatsApp-bericht werkgever opzegging arbeidsovereenkomst?

Een WhatsApp-bericht van een werkgever in reactie op de ziekmelding van een werknemer is geen opzegging van de arbeidsovereenkomst. Deze opzegging van de arbeidsovereenkomst in strijd met artikel 7:671 lid 1 BW. Er is echter geen verplichting van de werkgever om de werknemer toe te laten op de werkvloer in verband met ernstig verstoorde arbeidsverhouding.