Wijziging pensioenregeling die verslechtering inhoudt, vereist welbewuste instemming

Wijziging pensioenregeling die verslechtering inhoudt, vereist welbewuste instemming

Werkgever wijzigt pensioenregeling van eindloon naar middelloon en van nabestaandenpensioen op opbouwbasis naar risicobasis. Vanwege deze twee belangrijke nadelige wijzigingen moet sprake zijn van welbewuste instemming van de deelnemer, wil hij hieraan gebonden zijn. Stilzwijgende instemming is onvoldoende.